Kontakt

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
Rynek Nowomiejski 28
87-100 Toruń

Adres do korespondencji:

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
Rynek Staromiejski 36 – 38
87-100 Toruń
(wszelką korespondencję pisemną dozwoloną Regulaminem konkursu należy kierować pod ten adres)

Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Rafał Mroczkowski

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/