Nagrody

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

  1. Nagrody pieniężne:

I NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 1 500 000,00 zł brutto

II NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 300 000,00 zł brutto

III NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 200 000,00 zł brutto

  1. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

  2. Dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 100 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej.