Kryteria

KRYTERIA OCENY OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania.

  2. Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku.

  3. Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania oraz trafność kontekstu z budynkiem ECFC i otoczeniem.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania.

  2. Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku.

  3. Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania oraz trafność kontekstu z budynkiem ECFC i otoczeniem.

  4. Jakość zaproponowanych pomieszczeń budynku ECFC w kontekście ich funkcjonalności i wyrazu architektonicznego.

  5. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych budynku ECFC i zagospodarowania.

  6. Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań.

  7. Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.