Platforma komunikacji elektronicznej

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie Opracowań studialnych i Prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej.

Uczestnik konkursu zamierzający komunikować się z Organizatorem w powyższym zakresie zobowiązany jest założyć konto na Platformie do komunikacji elektronicznej.

Założenie konta oznacza konieczność akceptacji regulaminu Platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na Platformie, dostępnymi po zalogowaniu.

ADRES PLATFORMY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:
https://www.soldea.pl/epz/epz/

UWAGA:

  1. Instrukcja składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez Platformę komunikacji elektronicznej pokazana została w filmie instruktażowym:

     

  2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej znajdziesz TUTAJ.